Hemsida : Filtillägg : .ale Fil

.ale Fil

Filtyp Avid Log Exchange File

Utvecklare Avid Technology
Kategori Video Files
Format Text

.ALE alternativnummer

Filmdatafil skapad i Avid Log Exchange-formatet (ALE) sparas i ett flikavgränsat ASCII-textformat och innehåller en inspelningslogg med film-, video- och ljuddata; används för att överföra filmdata mellan system.

Mer information

ALE-filer lagrar både schemat (databas kolumner) och innehållet i en filmdatabas. Exempelfält kan innefatta identifierare av kamerafel, namn på videospår, datum för upptagning, start- och stopptider, ljudrullar och beskrivningar.

Program som öppnas ALE filer
Windows
Avid Media Composer
Avid Xpress
Macintosh
Apple Final Cut Pro
Avid Media Composer
Avid Xpress

Om ALE filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil ale-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Avid Log Exchange File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.