Hemsida : Filtillägg : .certsigningrequest Fil

.certsigningrequest Fil

Filtyp Apple Developer Signing Certificate Request File

Utvecklare Apple
Kategori Data filer
Format N/A

.CERTSIGNINGREQUEST alternativnummer

Certificate request-fil skapad av Keychain Access, ett Apple-verktyg som hanterar och lagrar lösenord och certifikat. innehåller data refererade av Apple för att begära ett signeringscertifikat för utveckling av iOS och Mac.

Mer information

Du måste ladda upp din CERTSIGNINGREQUEST-fil till "https://developer.apple.com" (du behöver ett Apple ID för att logga in). Detta är nödvändigt för att begära ett utvecklings- och distributionscertifikat som gör det möjligt att generera .IPA -filer som behövs för slutlig distribution och uppladdning av din app (er) till Apple.

Skapa CERTSIGNINGREQUEST fil:

Allmänning CERTSIGNINGREQUEST filnamn

CertificateSigningRequest.certSigningRequest - Standardnamnet för din CERTSIGNINGREQUEST-fil.

Program som öppnas CERTSIGNINGREQUEST filer
Macintosh
Apple Keychain Access

Om CERTSIGNINGREQUEST filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil certsigningrequest-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Apple Developer Signing Certificate Request File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.