Hemsida : Filtillägg : .ffindex Fil

.ffindex Fil

Filtyp FFmpegSource2 Media Index

Utvecklare N/A
Kategori Data filer
Format N/A

.FFINDEX alternativnummer

Index av keyframe / provpositioner skapade av FFmpegSource2, ett omslagsbibliotek för FFmpeg; innehåller data som används för att söka media under uppspelning; skapas när ljud- eller videofiler öppnas om ett index inte redan existerar; kan också skapas manuellt med FFindex-funktionen.

Mer information

FFmpegSource2 skapar FFINDEX-filer som standard när mediefiler indexeras. Du kan inaktivera standardbeteendet om du inte vill att dessa filer ska skapas.

FFmpegSource2 finns också som ett plugin för programmet Avisynth och skapar FFINDEX-filer på samma sätt.

Allmänning FFINDEX filnamn

[Källfilnamn] .ffindex - Standardnamn FFmpegSource2 ger indexfiler.

Program som öppnas FFINDEX filer
Windows
FFmpeg
Avisynth
Linux
FFmpeg
Macintosh
FFmpeg

Om FFINDEX filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil ffindex-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen FFmpegSource2 Media Index, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.