Hemsida : Filtillägg : .gdf Fil

.gdf Fil

Filtyp GUESS Graph Data Format File

Utvecklare GUESS
Kategori Data filer
Format Text

.GDF alternativnummer

Fil som används av GUESS (Graph Exploration System), ett visualiseringsverktyg som används för att visa nätverk och matematiska grafer; lagrar nod- och kantdata som innefattar grafen och delgraferna; används för exploratory visualisering i forsknings- och akademiska miljöer.

Mer information

GDF-filer sparas i ett vanligt textformat och innehåller en serie linjer som anger noden och kanterna på grafen.

Program som öppnas GDF filer
Windows
TatukGIS Viewer
Linux
GUESS

Om GDF filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil gdf-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen GUESS Graph Data Format File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.