Hemsida : Filtillägg : .gexf Fil

.gexf Fil

Filtyp Graph Exchange XML Format File

Utvecklare GEXF Working Group
Kategori Data filer
Format XML

.GEXF alternativnummer

Graffilen skrivs i GEXF (Graph Exchange XML Format), ett språk som används för att beskriva nätverkskonstruktioner; specificerar noder och kanter i grafen såväl som användardefinierade attribut såsom nodvikter eller kantriktningar; kan användas som ett utbytesformat mellan grafiska applikationer.

Mer information

OBS! GEXF-filer kan läsas och skrivas med ett Java-bibliotek som heter gexf4j.

Program som öppnas GEXF filer

Om GEXF filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil gexf-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Graph Exchange XML Format File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.