Huvud : Filtillägg : .h14 Fil

.h14 Fil

FiltypH&R Block Canada 2014 Tax Return

Utvecklare H&R Block Canada
Kategori Data filer
Format N/A

.H14 alternativnummer

Skattedeklaration skapad och använd av H & R Block Canada 2014, ett kanadensiskt skattepreparationsprogram; innehåller skatteuppgifter som anges av användaren tillsammans med kanadensiska federala inkomstskatter sparar framstegen i en avkastning så att den kan återupptas vid en senare tidpunkt.

Mer information

OBS: H & R Block Canada återbetalningsfiler reflekterar det år för vilket de innehåller skattdata. Filen .H13 innehåller avkastningsdata för 2013 och .H12 innehåller skatteuppgifter för 2012.

Program som öppnas H14 filer
Windows
H&R Block Tax Software
Macintosh
H&R Block Tax Software
WEB
H&R Block Canada Online

Om H14 filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för h14 och hur man öppnar den.

Filtypen H&R Block Canada 2014 Tax Return, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.