Hemsida : Filtillägg : .h5e Fil

.h5e Fil

Filtyp Line 6 POD HD500 Edit Preset File

Utvecklare Line 6
Kategori Audio Files
Format N/A

.H5E alternativnummer

Förinställd fil skapad av Line 6 POD HD500 Edit, ett redigeringsprogram för instrumenteffekter; innehåller inställningar för "FX," "AMPS," "Mixer" och "Controllers" som anpassar ljudet på ditt instrument; olika inställningar inkluderar frekvensomriktare, bas, diskant, kanalvolym, parametrar, ton, temposynkronisering och hastighet.

Mer information

För att skapa H5E-filen, anpassa dina inställningar, välj Arkiv → Spara som ..., namnge filen, välj spara plats och klicka på Spara.

Öppna H5E-filen dubbelklicka på filen eller välj Arkiv → Öppna, navigera till filen och klicka på Öppna.

I Mac är standardlagringsplatsen för H5E-filer i följande katalog: / Dokument / Linje 6 / Toner / POD HD500 Redigera

I Windows finns standardlagringsplatsen för H5E-filer i följande katalog: \ Mina dokument \ Linje 6 \ Toner \ POD HD500 Redigera

OBS! H5E-förlängningen ersattes med .5XE när POD HD500X Edit släpptes.

Program som öppnas H5E filer
Windows
Line 6 POD HD Edit
Macintosh
Line 6 POD HD Edit

Om H5E filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil h5e-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Line 6 POD HD500 Edit Preset File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.