Hemsida : Filtillägg : .hdmov Fil

.hdmov Fil

Filtyp QuickTime HD Movie File

Utvecklare Apple
Kategori Video Files
Format Binary

.HDMOV alternativnummer

Filmfil som används av QuickTime, ett ljud- och videoavspelningsprogram; innehåller ljud- och videodata som är lagrade i H.264-format, ett filformat från Apple "High Definition" kan spelas med H.264 codecs som är installerade med allmänt kända ljud- och videospelare.

Mer information

OBS! Den korrekta codec måste installeras i din videospelare för att kunna spela upp HDMOV-filer. Om en HDMOV-fil inte spelas korrekt, konsultera dokumentationsdokumentationen för videonspelaren för att skaffa rätt kodkod.

Program som öppnas HDMOV filer
Windows
Microsoft Windows Media Player
VideoLAN VLC media player
Apple QuickTime Player
Media Player Classic
Linux
VideoLAN VLC media player
Macintosh
VideoLAN VLC media player
Apple QuickTime Player
iOS
VideoLAN VLC for iOS

Om HDMOV filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil hdmov-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen QuickTime HD Movie File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.