Huvud : Filtillägg : .hms Fil

.hms Fil

FiltypHostMonitor Script File

Utvecklare KS-Soft
Kategori Executable Files
Format N/A

.HMS alternativnummer

Innehåller kommandon som kan köras inom HostMonitor, ett serverövervakningsprogram; formaterad som en textfil med ett kommando per rad; Kommandon är okänsliga, medan parametrar är skiftlägeskänsliga. kommentarer börjar med en semikolon.

Mer information

HMS-filer refererar typiskt till motsvarande TestList-filer ( .HML ). Exempel på HostMonitor-kommandon är "NewTestList," "LoadTestList," "AppendTestList," "ImportFromFile," och "SaveTestList."

Program som öppnas HMS filer

Om HMS filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för hms och hur man öppnar den.

Filtypen HostMonitor Script File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.