Hemsida : Filtillägg : .ihx Fil

.ihx Fil

Filtyp IN-HEH Timeline Database

Utvecklare IN-HEH
Kategori Database Files
Format N/A

.IHX alternativnummer

Databasfilformat som används av IN-HEH-tidslinjen, ett program för att skapa historiska databaser; kan innehålla händelser, personer, platser och genealogiska uppgifter; kan ses som en hierarkisk lista eller i grafiskt format med hjälp av IN-HEH-programmet.

Program som öppnas IHX filer
Windows
IN-HEH Timeline

Om IHX filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil ihx-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen IN-HEH Timeline Database, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.