Hemsida : Filtillägg : .mnu Fil

.mnu Fil

Filtyp 1AutoCAD Interface Layout File

Utvecklare Autodesk
Kategori Inställningsfiler
Format Text

Vad är MNU file?

Gränssnittslayout-definitionfil som används av AutoCAD 2D- och 3D CAD-programvara samt 3ds Max 3D-modelleringsprogramvara; innehåller ASCII-textdefinitioner som anger visningsegenskaperna för användargränssnittets element; används för att anpassa layouten för användarbetsytan.

Mer information

MNU-filer användes av äldre AutoCAD-versioner före AutoCAD 2006. Standardgränssnittslayouten lagrades i en fil med namnet acad.mnu, som kan kompletteras med ytterligare anpassade layouter.

För AutoCAD-programvara, MNU-filer liknar .MNS filer, som använder samma format, men innehåller inga kommentarer eller speciell formatering.

OBS: MNU-filer ersattes av .CUI filer i AutoCAD 2006 .CUI-filer ersattes sedan av de nya .CUIX -filerna i AutoCAD 2010. CUIX-filer kan genereras från MNU-filer i AutoCAD 2010 med överföringsfliken i CUI-kommandot.

Program som öppnas MNU filer
Windows
Autodesk AutoCAD
Autodesk 3ds Max
Macintosh
Autodesk AutoCAD

Filtyp 2Adobe Photoshop Menu Customization File

Utvecklare Adobe Systems
Kategori Inställningsfiler
Format Binary

.MNU alternativnummer 2

Fil som används av Adobe Photoshop, ett bildredigeringsprogram; innehåller menykonfigurationsinformation, till exempel vilka menyalternativ som visas; kan också användas för att ange markerade menyalternativ.

Mer information

Photoshop CS5-installationen innehåller en fil med namnet "Nytt i CS 5.mnu", vilket lyfter fram alla nya menyalternativ som finns tillgängliga med CS5-versionen. Du kan dubbelklicka på den här filen för att ställa in menykonfigurationen eller öppna den genom att välja Fönster → Arbetsyta ... → Ny i CS 5.

Program som öppnas MNU filer
Windows
Adobe Photoshop
Macintosh
Adobe Photoshop

Filtyp 3TomTom Menu File

Utvecklare TomTom International
Kategori Inställningsfiler
Format Text

.MNU alternativnummer 3

Menyfil som används av TomTom GPS navigationsenheter; innehåller definitioner för menyalternativen som visas på enhetens gränssnitt; kan redigeras med en textredigerare för att anpassa ordningens menyalternativ.

Mer information

För att anpassa TomTom-menyn kan användarna skapa en TomTom.mnu-textfil som anger menyalternativen och visningsordningen och placera den i en SdkRegistry-katalog på enheten.

Menydeklarationer är uppdelade i flera sektioner, som inkluderar rubriker som MENUBLOCK | BLOCK_MAIN | BTM_GPS_POSITION | följt av uttalanden somMENUPAGE | TASK_PAGE1 | Huvudmeny 1 av 3 |, och MENUITEM | TASK_NAVIGATE_TO |.

TomTom-filer kan laddas upp genom att ansluta enheten till en Windows- eller Mac-dator via en USB-anslutning.

Program som öppnas MNU filer
Macintosh
Apple TextEdit

Om MNU filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil mnu-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen TomTom Menu File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.