Hemsida : Filtillägg : .ogz Fil

.ogz Fil

Filtyp Cube 2 Map File

Utvecklare Wouter van Oortmerssen
Kategori Spelfiler
Format Binary

.OGZ alternativnummer

Kartfil som används av spel som utvecklats med hjälp av Cube 2-spelmotorn; innehåller geometrin, språngpunkter, teleporters, objektlokaler och andra inställningar för en spellista; kan användas för att lagra enskilda eller multiplayer-kartor.

Mer information

OGZ-filer lagras i ett komprimerat Gzip (GNU Zip) format. Enligt konventionen heter de map.ogz och lagras i en unik kartmapp i katalogen / paket / bas i en Cube 2-spelinstallation. De sparas med filerna map.cfg, map.js och optional entities.json.

OGZ-filer liknar .MPZ och .BGZ filer som används av olika spel som bygger på Cube 2-motorn.

Program som öppnas OGZ filer
Windows
Cube 2 Sauerbraten
Platinum Arts Sandbox
Linux
Cube 2 Sauerbraten
Macintosh
Cube 2 Sauerbraten

Om OGZ filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil ogz-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Cube 2 Map File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.