Hemsida : Filtillägg : .pltsuite Fil

.pltsuite Fil

Filtyp Safari Page Load Test Suite File

Utvecklare Apple
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.PLTSUITE alternativnummer

Testfil som används av utvecklare med Safari-webbläsaren; lagrar en lista med webbadresser som kan användas som testfall vid återgivning av sidor i webbläsaren; Vanligtvis används av tredje part utvecklare för att testa Safari förlängningar.

Mer information

PLTSUITE-filer refererar ofta till lokala filer i stället för HTTP-webbsidor, så att testet kan vara mer konsekvent och köra utan externa webbberoende. När ett sidladdningstest körs i Safari, rapporterar webbläsaren hur länge sidan togs för att ladda liksom en sammanfattning av hur lång tid varje element på sidan tog för att ladda.

OBS: PLT är en akronym för sidladdningstest, vilket är ett testkoncept som används av WebKit-webbläsarmotorn.

Program som öppnas PLTSUITE filer
Macintosh
Apple Safari
iOS
Apple Safari

Om PLTSUITE filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil pltsuite-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Safari Page Load Test Suite File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.