Hemsida : Filtillägg : .voi Fil

.voi Fil

Filtyp 1VOI Group File

Utvecklare SPAMALIZE
Kategori Data filer
Format Binary

Vad är VOI file?

Grupp av intressanta volymer (VOI) ritningar som används av det medicinska programmet BrainMaker; definierar 3D-regioner av intresse (ROI) på MR-och PET-hjärnskanningar; VOIs sparas som grupper med hjälp av VOIGroup Manager, som är en del av BrainMaker.

Mer information

MatLAB, en matematik och vetenskaplig databehandling, används vanligtvis för att analysera VOI-filer.

Program som öppnas VOI filer
Windows
The MathWorks MATLAB
Linux
The MathWorks MATLAB
SPAMALIZE BrainMaker
Macintosh
The MathWorks MATLAB

Filtyp 2Voyetra Voice File

Utvecklare Voyetra
Kategori Audio Files
Format N/A

.VOI alternativnummer 2

Ljudklipp som används med Voyetra musikprogramvara; föråldrat ljudformat som eventuellt kan öppnas av WinDat, men stöds inte av de flesta ljudprogram.

Program som öppnas VOI filer
Windows
WinDat

Om VOI filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil voi-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Voyetra Voice File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.