Hem > H > Hur Får Man Bort Autentisering?

Hur får man bort autentisering?Återkalla applösenord som du inte längre använder

  1. Logga in på Google-kontot.
  2. Välj Logga in på Google i avsnittet Säkerhet.
  3. Välj Applösenord. Du kan behöva logga in.
  4. Välj Ta bort. bredvid en app eller enhet.

Läs mer

Related

Hur tar man bort dubbletter i Excel?

Om du vill ta bort dubbla värden klickar du på Data.

Vad är Samsung tvåstegsverifiering?

Tvåstegs verifiering är en förbättrad säkerhetsfunktion som skyddar ditt Samsung-konto från att nås av en främling. Vad är 2 stegs verifiering? Vad är tvåstegsverifiering? Tvåstegsverifiering innebär att lägga på extra säkerhetslager utöver ditt lösenord du har till dina konton. Olika tjänster har olika metoder för verifiering i steg två, men Microsoft har gjort det smart i en applikation – så du enkelt kan verifiera dig i steg två med mobilen.

Vad är Tvåstegsautentisering?

Tvåstegsautentisering är en funktion som ger ett extra säkerhetslager till ditt My F-Secure-konto. Detta extra lager säkerställer att ingen kan logga in som dig, även om den personen kan ditt lösenord. Med tanke på detta, vad innebär tvåstegsautentisering? Det innebär att du förutom att ange dina betal-/kreditkortsuppgifter kan bli ombedd att göra en ytterligare verifiering av din identitet när du betalar för flygresor eller andra köp via våra köpkanaler.

Related

Hur ta bort Adobe?

Du kan öppna appens inställningar eller trycka på din profilikon.

Folk frågar också har du inte fått en verifieringskod?

Du fick ingen verifieringskod

Om vi upptäcker något ovanligt med hur du loggar in, till exempel din plats, kanske du inte kan få en verifieringskod via sms. Om ett sms med en verifieringskod har skickats till telefonen kontrollerar du att abonnemanget och den mobila enheten har stöd för sms.
Dessutom, hur aktiverar man autentisering? Gå till Inställningar > [ditt namn] > Lösenord och säkerhet. Tryck på Aktivera tvåfaktorsautentisering. Tryck på Fortsätt. Ange telefonnumret som du vill få verifieringskoder till när du loggar in.

Följaktligen, vill inte använda microsoft authenticator?

Gå till Säkerhetsinställningar ochlogga in med ditt Microsoft-konto. Under avsnittet Tvåstegsverifiering väljer du Konfigurera tvåstegsverifiering för att aktivera det eller så väljer du Inaktivera tvåstegsverifiering för att inaktivera den. Följ instruktionerna. Hur autentiserar? Autentisering (authentication på engelska) innebär att bekräfta att du är du, det vill säga en användares verkliga identitet. I dagens digitala samhälle handlar detta ofta om att säkerställa att en användare har behörighet att kopplas ihop med ett användarkonto eller ett system.

Hur fungerar tvåstegsverifiering?

Verifiera din identitet med ett andra steg

Efter att du har aktiverat tvåstegsverifiering måste du slutföra ett andra steg för att verifiera din identitet när du loggar in. Google begär att du slutför ett specifikt andra steg i syfte att skydda kontot.

By Harbard

Similar articles

Måste man ha tvåstegsverifiering? :: Vad är WPS knapp på routern?
Användbara länkar