Hemsida : Filtillägg : .cc Fil

.cc Fil

Filtyp C++ Source Code File

Utvecklare N/A
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.CC alternativnummer

Källkod för ett C ++-program; kan innehålla all kod för ett enda program eller kan vara en av flera källkodsfiler som refereras av ett programprojekt. innehåller funktioner som är sammanställda i maskinkod, vilket datorns operativsystem kan förstå.

Mer information

Kan redigeras med en grundläggande textredigerare, men det kommer inte att visa syntaxmarkering, vilket är tillgängligt i de flesta mjukvaruutvecklingsprogram.

Program som öppnas CC filer
Windows
GNU Emacs
Richardson EditRocket
Embarcadero Technologies C++ Builder
Microsoft Visual Studio
BloodshedSoftware Dev-C++
IDM UltraEdit
Linux
GNU Emacs
GNU Compiler Collection (GCC)
Richardson EditRocket
IDM UltraEdit
vi
Macintosh
GNU Emacs
GNU Compiler Collection (GCC)
Richardson EditRocket
Apple Xcode
Freescale CodeWarrior Development Tools
IDM UltraEdit

Om CC filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil cc-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen C++ Source Code File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.