Programvara : Microsoft : Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio

Version
2017
Plattform
Licens Commercial
Kategori Programming

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Programredigeringsverktyg, bygg, felsökning och testverktyg för enheter
  • Stöd för C / C ++, C #, Visual Basic, F #, SQL, CSS, JavaScript och andra språk
  • Programdistribution till Windows, webb, moln och SharePoint-plattformar
  • Live Unit Testing, Kör till Klicka och Undantag Hjälpers felsökning och testverktyg
  • Direkt hantering av teamprojekt värd för leverantörer som GitHub och Team Foundation Server
  • Anpassningsbar miljö

Visual Studio är ett mjukvaruutvecklingsverktyg som används för att skapa Windows-program och webbapplikationer. Utvecklingspaketet innehåller en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) och testverktyg för alla steg i mjukvaruutvecklingsprocessen.

Visual Studio innehåller följande komponenter:

Visual Studio IDE innehåller flera inbyggda perspektiv för att utföra olika uppgifter. Unika gränssnitt tillhandahålls för källkodsprogrammering, debugging och skapande av visuella former. Utvecklare kan använda en av dessa förkonstruerade layouter eller anpassa sina egna perspektiv. Visual Studio-paketet innehåller Microsoft Visual Basic, Visual C ++, Visual C #, Visual F #, Visual Web Developer och Team Foundation Server. Programvaran stöder ett stort antal programmeringsspråk, inklusive C, C ++, VB.NET, C #, F #, XML, HTML, JavaScript och CSS.

Microsoft Visual Studio ger utvecklare en anpassningsbar IDE och stöder ett brett utbud av populära programmeringsspråk. Det är ett bra verktyg för professionella mjukvaruutvecklare som vill skapa kommersiella program. Microsoft Visual Studio är också användbart för webbutvecklare som vill skapa dynamiska webbplatser och interaktiva webbapplikationer för .NET-ramverket.

Uppdaterad: 23 oktober 2018

▶ Primär filtillägg

.sln – Visual Studio Solution File

▶ Andra filtillägg används Microsoft Visual Studio 2017

Stödda filtyper
.DGML Visual Studio Directed Graph Document
.TESTSETTINGS Visual Studio Test Settings File
.IDB Visual Studio Intermediate Debug File
.BSC Visual Studio Source Browser Information File
.DBPROJ Visual Studio Database Project File
.DTD Document Type Definition File
.SSC SourceSafe Status File
.ASM Visual Studio Assembler Source Code File
.ASCX ASP.NET User Control File
.SRF Server Response File
.VSI Visual Studio Content Installer File
.VSP Visual Studio Performance Report File
.COD Compiled Source Code
.ASP Active Server Page
.ADDIN Visual Studio Add-in Definition File
.XSD XML Schema Definition
.APPXSYM Windows 8 App Package Symbols File
.SDL Service Description Language File
.VDP Visual Studio Deployment Project
.EDMX ADO.NET Entity Data Model Designer File
.CD Visual Studio Class Diagram
.MSHI Microsoft Help Index File
.CSX Visual C# Script
.DEF Module-Definition File
.CS C# Source Code File
.DISCOMAP DISCO Discovery Output File
.C C/C++ Source Code File
.CLW Visual C++ ClassWizard File
.CONFIG Configuration File
.CSPROJ Visual Studio C# Project
.VSSSCC Visual Studio Solution Source Control File
.VSPSCC Visual Studio Project Source Control File
.FSPROJ Visual F# Project File
.VB Visual Basic Project Item File
.FEATURE SharePoint Feature File
.DGSL Visual Shader Graph File
.DISCO DISCO Discovery Document
.PROPS Visual Studio Project Property File
.FSX Visual F# Script File
.FS Visual F# Source File
.HH C++ Header File
.H C/C++/Objective-C Header File
.HTM Hypertext Markup Language File
.RCT Visual Studio Resource Template
.INC Include File
.HPP C++ Header File
.HLSL High Level Shader Language File
.JS JavaScript File
.XAMLX Visual Studio Workflow Service File
.RESW Windows Resources File
.HTML Hypertext Markup Language File
.INL C++ Inline File
.IPCH Intellisense Precompiled Header File
.VSPS Visual Studio Serialized Performance Report
.APPXUPLOAD Windows 8 App Upload Package
.APPX Windows 8 App Package
.MASTER ASP.NET Master Page
.ASPX Active Server Page Extended File
.ASAX ASP.NET Server Application File
.ASHX ASP.NET Web Handler File
.MDMP Windows Minidump
.MYAPP Visual Studio Application XML File
.IDL Interface Definition Language File
.NUPKG NuGet Package
.MDF SQL Server Database File
.XSC Visual Studio Dataset Internal Info File
.NCB Visual C++ IntelliSense Database
.ODL Object Description Language File
.SETTINGS Visual Studio Settings File
.ORDEREDTEST Visual Studio Ordered Test File
.TARGETS MSBuild Targets File
.CSS Cascading Style Sheet
.SQLPROJ Visual Studio SQL Server Project
.CPP C++ Source Code File
.PSESS Visual Studio Performance Session File
.SKIN ASP.NET Skin File
.RES C++ Complied Resource Script
.MSHA Microsoft Help Asset File
.RC2 Visual Studio Resources File
.RC Resource Script
.RDLC Visual Studio Client Report Definition File
.DIAGSESSION Diagnostics Session File
.DIB Device Independent Bitmap File
.TT Visual Studio Text Template
.DBML Visual Studio OR Design File
.TESTRUNCONFIG Visual Studio Test Run Configuration File
.XSL XML Style Sheet
.MFCRIBBON-MS MFC Ribbon Definition XML File
.VDPROJ Visual Studio Setup and Deployment Project
.TLI Typelib Generated C/C++ Inline File
.RESX .NET Managed Resources File
.RGS Registry Script
.RULESET Visual Studio Code Analysis Rule Set File
.RESOURCES Visual Studio Resource File
.RESJSON Windows JavaScript Resources File
.USER Visual Studio Project User Options File
.REFRESH Visual Studio Refresh File
.SBR Visual Studio Source Browser Intermediate File
.SUO Visual Studio Solution User Options File
.TRX Visual Studio Test Results File
.CC C++ Source Code File
.SDF SQL Server Compact Database File
.SVC WCF Web Service File
.SNIPPET Visual Studio IntelliSense Code Snippet
.WSP SharePoint Solution Package
.VSPF Visual Studio Performance Filter File
.VSPROPS Visual Studio Project Property File
.VSHOST.EXE Visual Studio Hosting Process File
.VBHTML ASP.NET Razor Web Page
.FSSCRIPT Visual F# Script
.VSMDI Visual Studio Test Metadata File
.VSCONTENT Visual Studio Content File
.VSIX Visual Studio Extension
.VBPROJ Visual Studio Visual Basic Project
.VSZ Visual Studio Wizard File
.FSI Visual F# Signature File
.VCP eMbedded Visual C++ Project File
.XSS XML Style Sheet
.XSLT XSL Transformation File
.VCPROJ Visual C++ Project File
.FILTERS Visual C++ Project Filters File
.SITEMAP ASP.NET Site Map File
.XHTML Extensible Hypertext Markup Language File
.VSMPROJ Visual Studio Text Macro Project
.CXX C++ Source Code File
.WID Visual Studio Widget File
.WIQ Visual Studio Work Item Query File
.WSF Windows Script File
.WEBTEST Visual Studio Web Test File
.ASMX ASP.NET Web Service File
.HXX C++ Source Code Header File
.W32 Win32 Makefile
.VSPX Visual Studio Performance Report Data File
.SQL Structured Query Language Data File
.VSSETTINGS Visual Studio Settings File
.VSMACROS Visual Studio Binary Macro Project
.VSDISCO DISCO Dynamic Discovery Document
.XML XML File
.VCXPROJ Visual C++ Project
.VCW eMbedded Visual C++ Workspace File
.VBSCRIPT Visual Basic Script
.XAML XAML File
.TLH Typelib Generated C/C++ Header File
.WSDL Web Services Description Language File
.AXD ASP.NET Web Handler File
.CSHTML ASP.NET Razor Web Page
.LICENSES Visual Studio Licensed Classes File
.LICX Visual Studio License File
.LSPROJ Visual Studio LightSwitch Project
.NATVIS Natvis VC++ Debugger Visualization File
Ytterligare relaterade filformat
.BROWSER ASP.NET Browser Definition File
.DSW Visual C++ 6 Workspace File
.PDB Program Database
.DLL Dynamic Link Library
.APPREF-MS Microsoft Application Reference File
.ACCDB Access 2007 Database File
.APPLICATION ClickOnce Deployment Manifest File
.AIF Audio Interchange File Format
.MPE MPEG Movie File
.GIF Graphical Interchange Format File
.GENERICTEST Visual Studio Generic Test File
.CLS Program Class File
.PCX Paintbrush Bitmap Image File
.DLX Renamed DLL File
.TXT Plain Text File
.DMP Windows Memory Dump
.DSP Visual C++ 6 Project
.IPP Inline Guard Macro File
.HDMP Windows Heap Dump
.AVI Audio Video Interleave File
.AIFF Audio Interchange File Format
.RPT Crystal Reports File
.QT Apple QuickTime Movie
.ILK Incremental Linking File
.JPE JPEG Image
.MDB Microsoft Access Database
.MSM Windows Installer Merge Module
.MDP Visual C++ 5 Workspace File
.MPEG MPEG Movie
.AU Audio File
.EPS Encapsulated PostScript File
.OLB OLE Object Library
.JPEG JPEG Image
.COVERAGE Visual Studio Code Coverage Report
.PRI Package Resource Index File
.JPG JPEG Image
.WAV WAVE Audio File
.SRC Source Code
.MOV Apple QuickTime Movie
.RA Real Audio File
.MPG MPEG Video File
.TGA Targa Graphic
.TLB OLE Type Library
.RAM Real Audio Metadata File
.RLL Microsoft Resource Library
.EXE Windows Executable File
.SVN-BASE Subversion Base File
.TIF Tagged Image File
.WMF Windows Metafile
.PNG Portable Network Graphic
.OCX ActiveX Control
.LOADTEST Visual Studio Load Test File