Hemsida : Filtillägg : .fd Fil

.fd Fil

Filtyp 1LaTeX Font Definition File

Utvecklare N/A
Kategori Inställningsfiler
Format Text

Vad är FD file?

Fil som används av LaTeX, ett typesetting system som används för att skapa formaterade dokument; innehåller en teckensnittsdeklaration som kartlägger LaTeX-teckensnittets egenskaper till TeX-teckenspecifikationer; brukade beskriva hur teckensattribut för LaTeX översätts till TeX-teckensnitt.

Mer information

FD-filer är lagrade i ett vanligt textformat och innehåller kommandon som deklarerar typfamiljer, typsnittstypfiler och typsnittskodningar.

Program som öppnas FD filer
Windows
LaTeXEditor
JLatexEditor
AUCTEX
Linux
Lyx
JLatexEditor
Macintosh
LyxMac
AUCTEX

Filtyp 2DataFlex Data File

Utvecklare Data Access
Kategori Utvecklarfiler
Format N/A

.FD alternativnummer 2

Datafil som används av DataFlex, ett 4GL (Fjärde generationsprogrammeringsspråk) som används för att skapa företagsdatabasprogram innehåller referenser till ett internt DataFlex nummer samt DataFlex kolumndefinitioner.

Mer information

FD-filer används av DataFlex-kompilatorn för att associera programkodreferenser med databastabeller.

Program som öppnas FD filer
Windows
Data Access Visual DataFlex

Om FD filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil fd-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen DataFlex Data File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.