Hemsida : Filtillägg : .gb2 Fil

.gb2 Fil

Filtyp Game Maker Backup File

Utvecklare YoYo Games
Kategori Backup filer
Format N/A

.GB2 alternativnummer

Backup-fil skapad av GameMaker: Studio, en spelutvecklingsapplikation för Windows; skapad som en säkerhetskopia av den ursprungliga projektfilen.

Mer information

Du kan öppna en GB2-fil med hjälp av importfunktionen i GameMaker: Studio. Välj först Arkiv → Importera projekt ... och välj sedan din fil.

Program som öppnas GB2 filer

Om GB2 filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil gb2-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Game Maker Backup File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.