Huvud : Bläddra : Backup filer

Backup filer

Kategorin Backup Files innehåller enskilda filbackups och filer relaterade till säkerhetskopieringsprogram. Individuella backupfiler skapas ofta automatiskt av programvaror. Backup-programvarofiler inkluderar inkrementella säkerhetskopior och fullständiga systembackups.