Hemsida : Filtillägg : .gsb Fil

.gsb Fil

Filtyp Golden Software Boundary File

Utvecklare Golden Software
Kategori GIS Files
Format N/A

.GSB alternativnummer

GIS-fil som används av rumslig visualisering och kartläggningsprodukter som utvecklats av Golden Software; innehåller geografiska gränser, såsom land, stat eller landgränser används för att importera gränser och sedan överlagra dem med rumsliga dataset.

Mer information

Flera prefabricerade GSB-filer görs tillgängliga på webbplatsen Golden Software, så att användarna inte behöver göra geografiska gränser från början.

Program som öppnas GSB filer
Windows
Golden Software Surfer
Golden Software Grapher
Golden Software Strater
Golden Software Voxler
Golden Software MapViewer
Golden Software Didger

Om GSB filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil gsb-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Golden Software Boundary File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.