Huvud : Filtillägg : .h4e Fil

.h4e Fil

FiltypLine 6 POD HD400 Edit Preset File

Utvecklare Line 6
Kategori Audio Files
Format N/A

.H4E alternativnummer

Förinställd fil skapad av Line 6 POD HD400 Edit, en instrumenteffekterredigerare; innehåller användardefinierade inställningar som anpassar ljudet på ditt instrument; olika inställningar inkluderar frekvensomriktare, bas, diskant, hastighet och kanalvolym; Inställningarna kategoriseras under "FX," "AMP," "REVERB" och "GATE."

Mer information

För att skapa H4E-filen, ändra dina inställningar, välj Arkiv → Spara som ..., namnge filen, välj spara plats och klicka på Spara.

För att öppna H4E-filen dubbelklicka på filen eller välj Arkiv → Öppna, navigera till filen och klicka på Öppna. I Windows är standardlagringsplatsen för H4E-filer i följande katalog: Mina dokument / Linje 6 / Toner / POD HD400 Redigera

I Mac är standardlagringsplatsen för H4E-filer i följande katalog: / Documents / Line 6 / Tones / POD HD400 Redigera

OBS! H4E förlängningen ersattes med .H5E när POD HD500 Edit släpptes.

Program som öppnas H4E filer

Om H4E filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för h4e och hur man öppnar den.

Filtypen Line 6 POD HD400 Edit Preset File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.