Huvud : Filtillägg : .hps Fil

.hps Fil

Filtyp1HPL Script

Utvecklare Frictional Games
Kategori Spelfiler
Format Text

Vad är HPS file?

Spelskript som används av HPL, en Frictional Games-spelmotor som används för första personens skräckspel som Amnesia: The Dark Descent och Penumbra: Black Pest; sparas i ett vanligt textformat och innehåller funktioner som definierar händelser som uppträder i en spelkarta, till exempel dörrslammande, skrikljud eller andra skräckhändelser.

Mer information

OBS! HPS-filer kan redigeras av användare för att skapa anpassade storylines för HPL och HPL2-spel.

Program som öppnas HPS filer
Windows
Microsoft Notepad
Apjjm's Amnesia Lang Editor Tool
Linux
Frictional Games Amnesia: The Dark Descent
Frictional Games Amnesia: A Machine for Pigs
HPL Editor Suite
Frictional Games Penumbra: Black Plague

Filtyp2GameCube Audio File

Utvecklare N/A
Kategori Audio Files
Format N/A

.HPS alternativnummer 2

Ljudfil sparad i komprimeringsformatet Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM); som används av Nintendo GameCube-spel, som FIFA World Cup och Lost Kingdoms; kan spara en ljudeffekt eller bakgrundsmusik som loopas under spelningen.

Mer information

OBS! HPS-filer kan öppnas på en dator med Winamp med vgmstream-plugin.

Program som öppnas HPS filer

Filtyp3HP Digital Sender Metadata File

Utvecklare HP
Kategori Diverse filer
Format N/A

.HPS alternativnummer 3

Fil skapad av HP Digital Senders, som används för att skanna och skicka dokument; lagrar information som angivits av användaren på LCD-panelen för digital avsändarens enhet; kan innehålla en titel, skannerns namn, antal sidor och annan information.

Mer information

HPS-filer kan läsas av HP Digital Sender Administrator Software, som levereras med HP Digital Sender-inköp.

OBS! HP Digital Sender Administrator Software avbryts och är inte längre tillgänglig.

Program som öppnas HPS filer
Windows
HP Digital Sender Administrator Software

Om HPS filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för hps och hur man öppnar den.

Filtypen HP Digital Sender Metadata File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.