Programvara : Microsoft : Microsoft Notepad

Microsoft Notepad

Version
6
Plattform
Licens Bundled

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Tillhandahåller ett enkelt textredigeringsgränssnitt
  • Öppnar en fil som lagras i vanlig text
  • Upptäcker textkodning

Skärmdump av Microsoft Notepad 6

Huvudfunktioner

Microsoft Notepad är en enkel textredigerare som ingår i Microsoft Windows. Medan programmet är begränsat i funktioner är det fortfarande användbart i olika sammanhang för visning och redigering av vanliga textfiler.

Eftersom Notepad är en vanlig textredigerare, tillhandahåller den bara grundläggande formateringsfunktioner. Du får inte samma funktioner som en textbehandlare som Microsoft Word erbjuder, till exempel grafik eller sidformatering. Du kan dock fortfarande ordrappa din text och välja teckensnitt, stil, storlek och skript. Anteckningar stöder olika textkodningslägen, inklusive Unicode, UTF-8, big endian Unicode och ANSI.

Ingen kommer att försöka skryta om Anteckningsblockens textredigeringsfunktioner. Ändå är programmet fortfarande användbart i många sammanhang, till exempel när du tar anteckningar, när du tittar på textfiler och när du gör ändringar i källkodsfiler. Av dessa skäl är Notepad en populärt använd textredigerare.

Uppdaterad: 25 september 2017

▶ Primär filtillägg

.txt – Plain Text File

▶ Andra filtillägg används Microsoft Notepad 6

Stödda filtyper
.CFG Configuration File
.CONFIG Configuration File
.INFO Generic Information File
.INI Windows Initialization File
.JS JavaScript File
.HTML Hypertext Markup Language File
.INF Setup Information File
.CSS Cascading Style Sheet
.CSV Comma Separated Values File
.XML XML File
.LOG Log File
Ytterligare relaterade filformat
.BBZ BerryBuzz Backup File
.BMK Nokia Device Bookmark File
.BOOK Budget In Brief Book File
.BSH BeanShell Script
.DBA DarkBASIC Source Code File
.BCS Boland Calibration Settings File
.1ST Readme File
.S Source Code File
.AS ActionScript File
.ASM Assembly Language Source Code File
.A8S Anim8or Script
.CEL Celestia Script File
.ANS ANSI Text File
.M MATLAB Source Code File
.M Mercury Source Code File
.GM GameMonkey Script
.ATT Web Form Post Data File
.XSD XML Schema Definition
.AVS AviSynth Script File
.MAP Quake Engine Map File
.DIF Data Interchange Format
.CHART Guitar Rhythm Chart File
.CS C# Source Code File
.CELX Celestia Script
.CFG Cal3D Model Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.CMD Windows Command File
.CSH C Shell Script
.PY Python Script
.CUS AutoCAD Custom Dictionary File
.CU CUDA Source Code File
.CAMP WCS Color Appearance Model Profile File
.GSD General Station Description File
.BPW Bitmap World File
.BSDL Boundary Scan Description Language File
.GSC Call of Duty Game Script
.BSD BSDL File
.P6 Perl 6 Source Code File
.FOUNTAIN Fountain Script File
.PAS Pascal Source File
.HPS HPL Script
.HTM Hypertext Markup Language File
.ATH Alienware AlienFX Theme File
.JRTF JAmes OS Rich Text File
.A Static Library
.JAV Java Source File
.QC Half-Life Model Compiler Script
.QC QuakeC Source Code File
.MXML Flex MXML Component
.MDL Warcraft 3 3D Model Text File
.ARENA Quake 3 Engine Arena File
.OSU Osu! Script
.JAVA Java Source Code File
.PNPT Programmer's Notepad Project Template
.PL Perl Script
.SRC Source Code
.CGI Common Gateway Interface Script
.RTX Rich Text Document
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.PHP PHP Source Code File
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Minecraft Properties File
.PROPERTIES Java Properties File
.MCMETA Minecraft Animation File
.XSL XML Style Sheet
.MDBACKUP iPhone Data Backup File
.MDINFO iPhone Backup Information File
.MDOWN Markdown File
.OUT Output File
.XQY XQuery Source File
.XQL XML Query Language File
.HAML Haml Source Code File
.CONF Generic Configuration File
.WTX Text Document
.ASA ASP Configuration File
.PNPROJ Programmer's Notepad Project File
.URL Internet Shortcut