Huvud : Filtillägg : .hxs Fil

.hxs Fil

FiltypHelp 2 Compiled Help File

Utvecklare Microsoft
Kategori Webfiler
Format Text

.HXS alternativnummer

Hjälpfilen för Microsoft Help 2.0; innehåller hjälpdokumentation för Windows eller andra program; använder HTML för innehåll och XML för metadata.

Mer information

HXS-filer liknar .CHM files, som används av hjälp 1.x men formateras annorlunda. De skapas med hjälp av Microsoft Help 2.0 Compiler.

Program som öppnas HXS filer
Windows
Help Explorer Viewer
Microsoft Help 2.0 Workshop

Om HXS filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för hxs och hur man öppnar den.

Filtypen Help 2 Compiled Help File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.