Huvud : Bläddra : Webfiler

Webfiler

Kategorin Webfiler innehåller filer relaterade till webbplatser och webbservrar. Dessa inkluderar statiska och dynamiska webbsidor, webbapplikationer och filer som refereras av webbsidor. Filer som genereras av webbutvecklingsprogramvara ingår också i den här kategorin.