Huvud : Filtillägg : .icb Fil

.icb Fil

FiltypTarga ICB Bitmap Image

Utvecklare Avid Technology
Kategori Raster bildfiler
Format Binary

.ICB alternativnummer

Bitmappsbild skapad med standard Targa-format; som ursprungligen användes för att generera Targa-grafik med hjälp av AT & T EPICenter Image Capture Board (ICB) grafikkort, ICB-PAINT-programvaran eller TARGA-PAINT-programmet.

Mer information

Targa-bilder ses oftast med förlängningen .TGA .

Program som öppnas ICB filer
Windows
Adobe Photoshop
Newera Graphics Converter Pro
Adobe Illustrator
ACD Systems Canvas
CADSoftTools ABViewer
AMBWare Image Size Reducer Pro
Macintosh
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop Elements 2019

Om ICB filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för icb och hur man öppnar den.

Filtypen Targa ICB Bitmap Image, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.