Hemsida : Filtillägg : .icma Fil

.icma Fil

Filtyp InCopy Assignment File

Utvecklare Adobe Systems
Kategori Diverse filer
Format Binary

.ICMA alternativnummer

En ICMA-fil är en uppdragsfil som används av InCopy, en ordbehandlare som integreras med Adobe InDesign. Den innehåller länkar till en delmängd av ett InDesign-förlagsdokument ( .INDD file), samt redigeringstillbehör för en viss användare. ICMA-filer används för att tilldela en del av ett dokument till en redaktör.

Mer information

ICMA-filer skapas med InDesign och tilldelas sedan till en specifik redaktör, som har behörighet att redigera innehållet med InCopy. När det är klart, meddelar redaktören avsändaren. Det här uppdragsbaserade arbetsflödet har flera fördelar:

OBS: ICMA-filer ersatte .INCA -filer i InDesign och InCopy CS4 och senare.

Program som öppnas ICMA filer
Windows
Adobe InDesign
Adobe InCopy
Macintosh
Adobe InDesign
Adobe InCopy

Om ICMA filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil icma-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen InCopy Assignment File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.