Hemsida : Filtillägg : .ifc Fil

.ifc Fil

Filtyp Industry Foundation Classes File

Utvecklare BuildingSMART
Kategori 3D Image Files
Format Binary

.IFC alternativnummer

Modellfil skapad i IFC-format (Industry Foundation Classes), vilket är ett öppet filformat som används av BIM-program (Building Information Modeling). innehåller en modell av en byggnad eller anläggning, inklusive rumsliga element, material och former.

Mer information

IFC-filformatet används för driftskompatibilitet mellan industriella BIM-program.

OBS! IFC-filer erkänns av Adobe Acrobat Pro Extended, som stöder flera typer av 3D-grafik. De kan dock inte erkännas av standardversionen av Acrobat Pro.

Program som öppnas IFC filer
Windows
Autodesk AutoCAD
Adobe Acrobat
Safe Software FME Desktop
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018
Trimble SketchUp
GRAPHISOFT ArchiCAD
FreeCAD
Autodesk AutoCAD Architecture
Autodesk MEP
Tekla BIMsight
CYPE Engineers CYPECAD
Autodesk Revit 2018
Linux
Adobe Acrobat
FreeCAD
Macintosh
Autodesk AutoCAD
Adobe Acrobat
Trimble SketchUp
GRAPHISOFT ArchiCAD
FreeCAD

Hur öppnar jag en IFC-fil i AutoCad?

 • Klicka på Öppna IFC (Industry Foundation Classes).
 • I dialogrutan Importera IFC-fil och Skapa Ritningar klickar du på Bläddra efter IFC-fil att importera. Navigera till den önskade IFC-filen och välj den.
 • Ange om den importerade filen ska ingå i ett projekt.

Importera IFC till REVIT

INSTÄLLNING AV IFC-ALTERNATIV

Innan en IFC-import påbörjas är det viktigt att skapa en projektspecifik IFC-importmall. Detta bör vara en rensad Revit Master Coordinates-mall från företaget, med endast det korrekta koordinatsystemet definierat. De allra flesta användare har REVIT installerat på engelska och vi kommer därför att inkludera de engelska namnen på många av alternativen. 

 1. Skapa en ny Revit-fil.
 2. Välj Arkiv (File) > Öppna (Open) > IFC-alternativ (IFC Options).
 3. Klicka på Bläddra (Browse) och navigera till IFC Import RTE för att ställa in standardmallen för IFC-import.
 4. Om det finns en fördefinierad TXT-fil för klassmappning klickar du på Ladda (Load) och navigerar till TXT-filen.
 5. Klicka på OK.

Öppna IFC-filen

 1. Klicka på Arkiv (File) > Öppna (Open) > IFC, välj den önskade IFC-filen och klicka på Öppna (Open).
 2. Öppna en höjdvy för att kontrollera golvnivåerna. Nivåerna kan ha förskjutits under importprocessen.

För att korrigera eventuella höjder klickar du på nivån och redigerar höjden.

 1. Öppna en planvy för att kontrollera koordinaterna. Koordinaterna kan ha förskjutits under importprocessen.

Använd fliken Anteckna (Annotate) > Dimensioner (Dimensions) > Verktyget Spot Coordinate för att verifiera koordinater på en känd punkt.

 1. För att korrigera koordinaterna använder du fliken Hantera (Manage) > Koordinater (Coordinates) > Ange Koordinater vid en Punkt (Specify Coordinates at a Point). Detta verktyg ska endast användas vid en känd punkt.

DWG, IFC, RVT, PLN? De vanligaste filändelserna inom Arkitektur

DWG

De flesta arkitekter i världen har arbetat med CAD-filer. Det är ett inbyggt tillägg till AutoCAD och omfattar både 2D- och 3D-ritningar och innehåller all information som lagts in i CAD-ritningen, t.ex. linjer, geometriska data och infogade foton.

DXF

DXF är en utbytesfil för CAD-modeller. Som sådan fungerar den i alla CAD-program och kan även läsas i vektorritningsprogram.

IFC

IFC är ett neutralt filformat som gör det möjligt att utbyta information mellan olika CAD- och BIM-system. Formatet fastställer internationella standarder för import och export av konstruktionsobjekt och deras egenskaper. Genom den här filen kan du alltså öppna en fil i Revit som ursprungligen skapades i Archicad, eller vice versa, och transportera dess data.

RVT

Autodesk Revit använder tillägget RVT för att lagra sina filer. Filerna omfattar alla element och konstruktionsinformation i modelldatabasen.

PLN

Detta är den viktigaste typen av dokument som finns inbyggda i Graphisoft Archicad. Det motsvarar i huvudsak Revits RVT-format och innehåller alla modelldata och vyer som genererats för projektet samt bibliotekets standardkonfiguration, attribut och referenser.

Om IFC filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil ifc-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Industry Foundation Classes File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.


Senaste kommentarerna

Anonym:
God eftermiddag! Jag läste om hur .ifc filändelsen fungerar i din artikel. Det finns mycket programvara som är avsedd för Building Information Modeling. Sedan jag startade min klass har vi arbetat med några av dem. Anledningen till att jag läste artikeln är att vi börjar använda tillägget. En av de funktioner som hjälper oss i klassen är att de kan innehålla modeller, rumsliga element och material. Det bästa är att IFC-filer kan öppnas med en massa program för modellering. En annan sak som var bra är hur den möjliggör interoperabilitet mellan program. Tack för förklaringen för både Windows och Mac om hur man öppnar dem. Folk kan tycka att det är förvirrande när de inte förstår BIM-programmen. Jag är skyldig dig en tjänst!