Hemsida : Filtillägg : .oca Fil

.oca Fil

Filtyp Custom Control Library Type File

Utvecklare Microsoft
Kategori Utvecklarfiler
Format N/A

.OCA alternativnummer

Ledsagande fil sparad med Visual Basic anpassad kontroll ( .OCX ) filer; innehåller standardbeskrivningar av objekt, egenskaper och metoder som används av OLE Automation; skapades automatiskt av Visual Basic och har samma namn som den anpassade kontrollen förutom filtillägget.

Mer information

OCA-filer är binära filer som fungerar som både utökade typbibliotek och en cache för OCX-filer. Om en OCA-fil raderas kan den byggas om av Visual Basic, men det tar extra tid.

Program som öppnas OCA filer

Om OCA filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil oca-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Custom Control Library Type File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.