Hemsida : Filtillägg : .oplc Fil

.oplc Fil

Filtyp Nokia Operator Logo File

Utvecklare Nokia
Kategori Raster bildfiler
Format Binary

.OPLC alternativnummer

Bildfil som används av vissa Nokia-mobiltelefoner; lagrar tillverkarens logotyp i .PNG format; används för att visa företagslogotypen på Nokia startskärmen; kan öppnas med en bildvisare som stöder PNG-formatet.

Mer information

För att ladda upp en anpassad operatörslogotyp till din telefon, ladda först upp en PNG-bild vars filtillägg har bytt namn från ".png" till ".oplc." Sedan ersätter du den befintliga Logo.oplc (eller vilket logotyps prefix som telefonen använder) på din telefon med din nya OPLC-fil.

OBS! För att göra OPLC-filvisning enklare på stationära datorer, bara byt namn på ".oplc" filtillägg till ".png" och dubbelklicka sedan på den för att öppna filen i standardbildvisaren.

Program som öppnas OPLC filer

Om OPLC filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil oplc-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Nokia Operator Logo File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.