Huvud : Filtillägg : .p7x Fil

.p7x Fil

FiltypPacked Digital Signature File

Utvecklare Microsoft
Kategori Data filer
Format N/A

.P7X alternativnummer

Fil skapad av Microsoft Visual Studio, en Windows SDK; innehåller data, inklusive en digital signatur, för att verifiera att innehållet i Windows Store-programmet inte har modifierats efter att de digitalt signerades hålls inom en .APPX paketfil.

Mer information

P7X-filen är en av fyra huvuddelar av en APPX-paketfil:

P7X-filen visas som AppxSignature.p7x i underkatalogen i Windows Store-programmet.

Allmänning P7X filnamn

AppxSignature.p7x - Standardnamnet på den digitalt signerade filen för varje Windows Store-applikation.

Program som öppnas P7X filer

Om P7X filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för p7x och hur man öppnar den.

Filtypen Packed Digital Signature File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.