Hemsida : Filtillägg : .pbxproj Fil

.pbxproj Fil

Filtyp Xcode Project Data File

Utvecklare Apple
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.PBXPROJ alternativnummer

Datafil skapad av Xcode, en utvecklingsapplikation för Mac OS X; sparar projektdata som listan över källkod och resursfiler och byggnadsegenskaperna; sparar också gruppdata, som organiserar resursfilerna i en virtuell mapphierarki.

Mer information

Även om Xcode-gränssnittet visar projekt.pbxproj-filen för projektet i IDE: s användargränssnitt, lagras den faktiska PBXPROJ-filen i filen .XCODEPROJ för projektet.

Program som öppnas PBXPROJ filer
Macintosh
Apple Xcode

Om PBXPROJ filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil pbxproj-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Xcode Project Data File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.