Hemsida : Filtillägg : .pml Fil

.pml Fil

Filtyp 1Process Monitor Log File

Utvecklare Sysinternals
Kategori Data filer
Format Binary

Vad är PML file?

Logfil skapad av Process Monitor, ett realtidsövervakningsverktyg för Windows; innehåller en logg över systemaktiviteter i filsystemet och registret, såväl som i systemprocesser och trådar; används för att analysera problem med datorprestanda och säkerhetsbehörigheter.

Mer information

PML-filer sparar processnamn, process ID, operation, sökväg, resultat, tidstämpel och annan information om systemhändelser. Loggfilerna kan filtreras efter anpassade kriterier för att hitta specifik information.

Program som öppnas PML filer

Filtyp 2Pyre Properties File

Utvecklare CACR
Kategori Inställningsfiler
Format XML

.PML alternativnummer 2

Konfigurationsfil som används av Pyre, Python-ramverket som används för att integrera högpresterande datortillämpningar; sparas med hjälp av XML-formatering och innehåller värden för "egenskaper", "faciliteter" och "komponenter" i en applikation; gör det möjligt för användare att åsidosätta standardvärdena i en programmets "inventeringar".

Mer information

Pyre distribueras i källkod format och innehåller inte ett traditionellt installationsprogram. Ett exempel som använder Pyre och PML-filer är DANSE, ett mjukvarupaket som används för att analysera neutronspridningsexperiment. Tyvärr har DANSE avbrutits och kan inte hämtas.

OBS! Termen "egenskaper", "anläggningar", "komponenter" och "inventeringar" har specifika betydelser när de används för att beskriva delar av Pyre-ramverket. Pyre-ramverket utvecklades av Caltech Center for Advanced Computer Research (CACR).

Program som öppnas PML filer
Linux
Pyre

Filtyp 3Palm Markup Language File

Utvecklare Palm
Kategori eBook-filer
Format N/A

.PML alternativnummer 3

Källfilformat som nås av eReader, en optimal eBook Reader-applikation; innehåller källkod som kompileras i filen .PDB , som sedan kan läsas av eReader-enheter; består av taggar som strukturerar e-boken, exempel på detta inkluderar stycken, streck och formatering.

Mer information

OBS! Zippformatet för PML-filen är .PMLZ filen.

Program som öppnas PML filer
Windows
Calibre
Cool Reader
eReader
Linux
Calibre
Cool Reader
Android
Cool Reader
Macintosh
Calibre
Cool Reader

Om PML filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil pml-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Palm Markup Language File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.