Hemsida : Filtillägg : .quicken2017backup Fil

.quicken2017backup Fil

Filtyp Quicken 2017 Backup File

Utvecklare Intuit
Kategori Backup filer
Format Binary

.QUICKEN2017BACKUP alternativnummer

En QUICKEN2017BACKUP-fil är en backupfil skapad av 2017-versionen av Quicken Financial Management-programvara. Den innehåller all användar- och kontoinformation, som kan innehålla personuppgifter, rapporter, inställningar och transaktioner.

Mer information

Filen QUICKEN2017BACKUP är avsedd för användare som vill säkerhetskopiera sin kontoinformation från filen .QUICKEN2017 . Under alla omständigheter att filen QUICKEN2017 blir korrupt eller går förlorad kan säkerhetskopieringsfilen användas för att återställa informationen.

För att skapa en säkerhetskopieringsfil i Quicken, välj bara Arkiv → Spara en säkerhetskopiering ... och välj målmappen. För att återställa data från en säkerhetskopia, välj Arkiv → Återställ en säkerhetskopiering ... och leta reda på backupfilen.

Program som öppnas QUICKEN2017BACKUP filer
Macintosh
Intuit Quicken for Mac

Om QUICKEN2017BACKUP filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil quicken2017backup-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Quicken 2017 Backup File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.