Hemsida : Filtillägg : .r Fil

.r Fil

Filtyp 1R Script File

Utvecklare The R Project for Statistical Computing
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

Vad är R file?

Skrift skrivet i R, ett programmeringsspråk som används för statistisk analys och grafisk ändamål; innehåller kod som kan utföras inom R-mjukvarumiljön; kan innehålla kommandon som skapar objekt (funktioner, värden etc.) och producerar visualiseringar av den beräknade data.

Program som öppnas R filer
Windows
R
RStudio
Linux
R
RStudio
Macintosh
R
RStudio

Filtyp 2Rez Source Code File

Utvecklare Apple
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.R alternativnummer 2

Textfil som används av Rez, en resurskompilator för Mac OS X-program; innehåller deklarationer för programresurser, som kan vara stränglistor, ikoner, varningar eller en av många andra resursformer; används för att bygga resurserna i resursgaffeln till en applikationsfil.

Mer information

R-filer måste innehålla både typdeklarationer och de resursdefinitioner som krävs för att kompilera resurserna. Kompilerade resurser kan dekompileras tillbaka till R-filer med hjälp av DeRez.

OBS! Rez-kompilatorn ingår i utvecklingsprogrammet Apple Xcode.

Program som öppnas R filer
Macintosh
MacroMates TextMate
Bare Bones BBEdit
Apple Xcode

Filtyp 3REBOL Script

Utvecklare REBOL Technologies
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.R alternativnummer 3

Skript skrivet i REBOLs programmeringsspråk; innehåller kod som kan sammanställas till ett körbart program; kan vara en programfil eller en headerfil som refereras av andra REBOL-programfiler.

Mer information

REBOL står för "Språk med relativ expression baserat objekt". Språket används ofta för att skapa Internet-skript och program.

Program som öppnas R filer
Windows
REBOL/View
REBOL/Core
REBOL/SDK
Linux
REBOL/View
REBOL/Core
REBOL/SDK
Macintosh
REBOL/View
REBOL/Core
REBOL/SDK

Filtyp 4Ratfor Source Code File

Utvecklare Brian Kerhighan
Kategori Utvecklarfiler
Format Text

.R alternativnummer 4

Fil som används av Ratfor, en förprocessor för FORTAN programmeringsspråket; innehåller regelbundna FORTRAN-källkod samt Ratfor-uttalanden som kan översättas till FORTAN-källkod innan de sammanställs av en FORTRAN-kompilator.

Mer information

Ratfor källkod tillåter utvecklare att använda en bredare syntax än den syntax som stöds av FORTRAN-kompilatorn. Till exempel tillåter Ratfor specifikationen av C-liknande kontrollflödeskonstruktioner, såsom om-annars, växla, medan och för.

OBS: Ratfor distribueras i ett källkodformat.

Program som öppnas R filer
Linux
Ratfor

Filtyp 5Right Audio Channel File

Utvecklare N/A
Kategori Audio Files
Format N/A

.R alternativnummer 5

Ljudfil som innehåller rätt kanal för ett ljudspår; exporteras ofta av ljudproduktionsprogram, som Digital Performer (Mac) och Cubase (Mac och Windows).

Program som öppnas R filer

Om R filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil r-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Right Audio Channel File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.