Programvara : MacroMates : MacroMates TextMate

MacroMates TextMate

Version
2
Plattform
Licens Commercial
Kategori Programming

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Stödjer alla större programmeringsspråk
  • Tillåt redigeringsutvidgningar genom paketpaket
  • Kan spela in makron för att automatisera tråkigt arbete
  • Innehåller funktioner som källkodsvikning och globalt projekt hitta och ersätta

MacroMates TextMate är en robust textredigerare som möjliggör olika uppgifter, t.ex. redigering av källkod, skrivskärmar, kör SQL-frågor och skapa bloggposter. Programmet stöder alla större programmeringsspråk och körs på Mac-plattformen. Med version 2 har MacroMates gjort källkoden TextMate tillgänglig för utvecklare som vill göra anpassade ändringar av redigeraren.

TextMate låter dig använda kommandon, makron, mallar och utdrag för att hjälpa till att organisera och skapa källkod. TextMate erbjuder en hitta och ersätt funktion som snabbt hittar och ersätter text med flera filteralternativ. Textredigeraren har möjlighet att markera och redigera flera block av kod genom att använda ytterligare markörer. TextMate erbjuder också smart avslutning, vilket förutser vad du ska skriva för att hjälpa dig att koda snabbare.

TextMate låter dig förlänga redigeraren med Bundles. Med Bundles kan du lägga till språkgrammatiker, samt kombinera makron, kodsedlar, kommandon, mallar och andra genvägar till en Bundle för redaktören. Varje paket erbjuder snabbtangenter som kan utlösas för att införas i din kod, vilket hjälper dig att utveckla källkoden mer effektivt. Du kan skapa egna anpassade buntar beroende på dina utvecklingsbehov.

MacroMates TextMate är ett värdefullt verktyg för alla utvecklare. Den stöder alla större programmeringsspråk, genvägar för nyckelkod och Bundes för att utöka redigeraren. Alla Mac-designer eller utvecklare som arbetar med kod bör ge denna redaktör ett skott.

Uppdaterad: 25 september 2018

▶ Primär filtillägg

.tmproject – TextMate Project

▶ Andra filtillägg används MacroMates TextMate 2

Stödda filtyper
.HS Haskell Script
.BSH BeanShell Script
.BIB BibTeX Bibliography Database
.PROFILE Bash Shell Profile
.SCPT AppleScript Script File
.STRINGS Text Strings File
.DTD Document Type Definition File
.S Source Code File
.TLD Tag Library Descriptor File
.AS ActionScript File
.ASM Assembly Language Source Code File
.M Objective-C Implementation File
.RJS Ruby Javascript File
.ADB Ada Body File
.MD Markdown Documentation File
.ERL Erlang Source Code File
.GROOVY Groovy Source Code File
.TMBUNDLE TextMate Bundle File
.M4 Macro Processor Library
.C C/C++ Source Code File
.CFG Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.PY Python Script
.CONFIG Configuration File
.P Pascal Source Code
.BASHRC Bash Non-Interactive Login Shell File
.DBM ColdFusion Server File
.BASH_PROFILE Bash Interactive Login Shell File
.RHTML Ruby HTML Web Page
.D D Source Code File
.TXT Plain Text File
.GO Go Source Code File
.XQ XQuery File
.TSV Tab Separated Values File
.F Fortran Source Code
.PCH Precompiled Header File
.PAS Pascal Source File
.HH C++ Header File
.H C/C++/Objective-C Header File
.INC Include File
.JS JavaScript File
.R Rez Source Code File
.STY LaTeX Style
.XQM XQuery Module
.POD Perl POD File
.PDE Processing Development Environment Source Code File
.RBW Ruby Script
.TCL Tcl Script
.JAVA Java Source Code File
.PM Perl Module
.PL Perl Script
.CPP C++ Source Code File
.SRC Source Code
.CGI Common Gateway Interface Script
.RB Ruby Source Code
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.PHP PHP Source Code File
.RST reStructuredText File
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Java Properties File
.TMLANGUAGE TextMate Language Grammar File
.TMPROJ TextMate Project File
.TMTHEME TextMate Theme File
.XSLT XSL Transformation File
.XQL XML Query Language File
.XQUERY XQuery Source Code File
.SQL Structured Query Language Data File
.YML YAML Document
.XML XML File
.CONF Unix Configuration File
.LHS Literate Haskell Script
.LISP Lisp Source Code File
.LUA Lua Source File
Ytterligare relaterade filformat
.JSP Java Server Page
.MARKDN Markdown File
.ADS Ada Specification File
.ASCX ASP.NET User Control File
.MD Machine Description File
.GVY Groovy Source Code File
.PHP4 PHP 4 Web Page
.TPL Phorum Template
.F90 Fortran 90 Source Code File
.DWT Dreamweaver Web Page Template
.DIST Mac OS X Distribution Script
.INFO Generic Information File
.FPP Fortran Source Code
.FOR Fortran 77 Source File
.HPP C++ Header File
.SLST Game Data File
.NFO Warez Information File
.ASHX ASP.NET Web Handler File
.INF Setup Information File
.PHP3 PHP 3 Web Page
.PHP5 PHP 5 Web Page
.RPY Python Script
.XSL XML Style Sheet
.MDOWN Markdown File
.SCRIPTTERMINOLOGY AppleScript Script Terminology File
.XQY XQuery Source File
.HXX C++ Source Code Header File
.HTC HTML Component File
.HTACCESS Apache HTACCESS File
.CONF Generic Configuration File
.YAML YAML Document
.ASA ASP Configuration File
.HRL Erlang Header File
.LSP Lisp Program Source Code File
.MKD Markdown Documentation File