Hemsida : Filtillägg : .safenotebackup Fil

.safenotebackup Fil

Filtyp Safe Note Backup File

Utvecklare Code Drop
Kategori Backup filer
Format Zip

.SAFENOTEBACKUP alternativnummer

En SAFENOTEBACKUP-fil är en säkerhetskopieringsfil skapad av Safe Note, en iOS-app som används för att skapa säkra anteckningar. Det lagrar en säkerhetskopia av en eller flera anteckningar skapade i appen. SFENOTEBACKUP-filer är användbara om en eller flera anteckningar raderas.

Mer information

SAFENOTEBACKUP-filer kan endast öppnas av Safe Note-appen. Du kan dock öppna filen genom att byta namn på ".safenotebackup" -tillägget till ".zip". Utvid sedan innehållet med ett Zip-dekomprimeringsprogram, till exempel Corel WinZip eller Apple Archive Utility.

Säker notering är inte kompatibel med iOS 11 och senare. Var noga med att kopiera dina anteckningar och klistra in dem i en annan app eller säkerhetskopiera dem innan du uppdaterar din iOS-enhet till iOS 11.

OBS! Koden Släpp Safe Note avbryts och är inte längre tillgänglig för nedladdning.

Program som öppnas SAFENOTEBACKUP filer
iOS
Code Drop Safe Note

Om SAFENOTEBACKUP filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil safenotebackup-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Safe Note Backup File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.