Hemsida : Filtillägg : .sbn Fil

.sbn Fil

Filtyp 1GT-31 Binary Data File

Utvecklare LOCOSYS
Kategori GIS Files
Format Binary

Vad är SBN file?

Datafil sparad av en GT-31 eller BGT-31 utomhus, vattentät GPS navigationsenhet; innehåller position och hastighetsdata som spelats in medan du navigerar med enheten; används för att logga upp resvägar och granska dem senare.

Mer information

SBN-filer sparas på SD-kortet i GT-31-kortet. De lagras i ett binärt format.

OBS! SBN-akronyn står för "binär binär loggning (icke-NMEA)." SiRF är en typ av GPS-enhetchip.

Program som öppnas SBN filer
Windows
LOCOSYS Technology NAViLink II

Filtyp 2ESRI Spatial Binary File

Utvecklare ESRI
Kategori GIS Files
Format Binary

.SBN alternativnummer 2

Fil som används av ESRI ArcGIS spatial mapping software; lagrar en binär representation av forminformationen lagrad i en .SHP fil; sparat med en .SBX indexfil, som tillsammans utgör formindexet; innehåller information som påskyndar rumsliga frågor på shapefiles.

Mer information

SBN-filer lagrar forminformation i många mindre rektanglar. Varje rektangel har sina egna egenskaper som kan matchas med spatial query-kriterier. Den delade forminformationen och det binära formatet möjliggör snabbare frågor. Eftersom alla formdata lagras i en separat SHP-fil, krävs dock inte SBN-filer för att fråga och analysera forminformation.

OBS! SBN-formatet används endast av ESRI-programvaran.

Program som öppnas SBN filer
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop

Filtyp 3Cisco IP Phone Firmware File

Utvecklare Cisco Systems
Kategori Systemfiler
Format Binary

.SBN alternativnummer 3

Firmware-fil eller "bild" -fil som används av Cisco IP-telefoner (Internet Protocol) innehåller data som styr telefonens funktion används under uppgraderingsprocessen för IP-telefonens firmware vanligtvis distribueras med några andra filer i ett firmware-paket.

Mer information

Data i SBN-filer följer vanligtvis SIP (Session Initiation Protocol) IETF-standard (Internet Engineering Task Force). Ofta används SBN-filer när man uppgraderar en IP-telefon från Skinny Call Control Protocol (SCCP) till SIP-protokollet.

Firmanware på Cisco IP-telefoner kan hanteras med hjälp av Unified Communications Manager-programvaran, som tidigare var Kallas som CallManager.

OBS! Cisco IP-telefon SBN-bilder är "signerade" av Cisco så att den utfärdande källan kan valideras och filen inte lätt kan manipuleras innan du installerar på telefonen. Osignerade bilder distribueras med ".bin" -tillägget.

Program som öppnas SBN filer

Om SBN filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil sbn-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Cisco IP Phone Firmware File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.