Hemsida : Filtillägg : .sch Fil

.sch Fil

Filtyp 1gEDA Schematic File

Utvecklare gEDA
Kategori CAD-filer
Format Text

Vad är SCH file?

Schematisk fil skapad och använd av gEDA, en samling verktyg som används för att utforma PCB-layouter och elektroniska scheman; innehåller data som utgör den schematiska; innehåller gEDA / gaf-formatversionen, bilder och XY-koordinater för nät, bussar och komponenter.

Mer information

Elektroniska scheman består av en samling symboler, komponenter, nät och bussar. De används under schemaläggningsprocessen i kretsdesign och när den har skapats kan den sedan vidarebefordras till kretskortets designprocess.

Program som öppnas SCH filer
Windows
Altium Designer
Linux
gEDA
Macintosh
gEDA

Filtyp 2SuperCard Help Project File

Utvecklare Solutions Etcetera
Kategori Data filer
Format Binary

.SCH alternativnummer 2

Projektfil skapad av SuperCard, ett visuellt författarverktyg för Mac OS X; lagrar data för ett hjälpprojekt, som innehåller indexerbart hjälpinnehåll används för att förlänga SuperCard Help System.

Program som öppnas SCH filer

Filtyp 3EAGLE Schematics File

Utvecklare Autodesk
Kategori Data filer
Format N/A

.SCH alternativnummer 3

En SCH-fil innehåller ett schematiskt eller visuellt diagram av en PCB (tryckt kretskort), skapad med EAGLE PCB-designprogramvara. Det lagrar symboler (för logiska grindar) anslutna med linjer, som representerar bussar. SCH-filer används för att skapa faktiska kretskort ( .BRD ) filer.

Mer information

OBS: Autodesk EAGLE var tidigare känd som CadSoft EAGLE. Programvaran förvärvades av Autodesk 2016. EAGLE står för "Enkel tillämplig grafisk layoutredigerare".

Program som öppnas SCH filer
Windows
Altium Designer
Autodesk EAGLE
Linux
Autodesk EAGLE
Macintosh
Autodesk EAGLE

Filtyp 4Strater Scheme File

Utvecklare Golden Software
Kategori Inställningsfiler
Format Binary

.SCH alternativnummer 4

Fil som används av Strater, ett program som används för att visualisera underborrhålet och brunnslogdata specificerar nomenklaturen (nyckelord, dataintervall, litologi etc.) och visningsegenskaperna (rad, text, symbol, fyllning, etc.) för designelement som använder nomenklaturen; möjliggör att mönster skapas enligt standarder.

Mer information

Straterscheman kan skapas och redigeras i schemaläggaren, som nås genom att välja Verktyg → Schemaläggare ... från programmenyn.

Program som öppnas SCH filer
Windows
Golden Software Strater
Altium Designer

Filtyp 5KiCad Schematic File

Utvecklare KiCad
Kategori CAD-filer
Format Text

.SCH alternativnummer 5

Fil skapad av programmet Shematic Capture Editor som ingår i KiCad, en verktygsvit som används för att designa PCB-layouter och elektroniska scheman. sparar ett elektroniskt schema som det läggs ut på programmets ritduk.

Mer information

Elektroniska scheman används under schemaläggningsprocessen i kretsdesign. När det elektroniska schematiskt har skapats kan det sedan vidarebefordras till kretskortets designprocess.

Program som öppnas SCH filer
Windows
Altium Designer
KiCad
Linux
KiCad
Macintosh
KiCad

Om SCH filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil sch-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen KiCad Schematic File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.


Senaste kommentarerna

Anonym:
Hej! Jag började skapa kretskort med Eagle PCB och undrade lite över begränsningarna i tillägget. Det är häftigt att den inte bara lagrar symbolerna och linjerna utan att de också kan användas för att skapa riktiga kretskort. Tack också för alternativen för att skapa och visa dessa filer! Hur som helst blev jag förvånad över att tillägget hade andra användningsområden inom liknande områden. Jag undrar vad skillnaderna är mellan de filer som används av Eagle och de som används av gEDA-programvaran. Jag var inte bekant med andra programvaror som Express SCH eller KiCad för skapande av kretskortslayouter, men att veta att de också använder .sch-filer får mig att undra över deras användningsområden. Tack för all bra information och alla alternativa programvaror som kan användas!