Huvud : Bläddra : CAD-filer

CAD-filer

CAD-filer (Datorstödd Design) kan innehålla 2D- eller 3D-design. De genereras av CAD-program, som kan användas för att skapa modeller eller arkitekturplaner. 2D CAD-filer kallas ofta som ritningar, medan 3D-filer ofta kallas för modeller, delar eller församlingar.