Hemsida : Filtillägg : .spi Fil

.spi Fil

Filtyp ShadowProtect Incremental Backup File

Utvecklare ShadowCraft Technology
Kategori Backup filer
Format Binary

.SPI alternativnummer

Backup-fil skapad av ShadowProtect, ett program som används för att skapa säkerhetskopior och utföra katastrofåterställningar. innehåller det ändrade filinnehållet sedan den senaste säkerhetskopieringen utfördes.

Mer information

SPI-filer används för att minska storleken på övergripande backupfiler genom att endast lagra de filer som har ändrats. De kombineras med tidigare skapade SPI-filer när de utför en fullständig återställning.

OBS! Full säkerhetskopiering skapas med .SPF files.

Program som öppnas SPI filer
Windows
ShadowCraft Technology ShadowProtect

Om SPI filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil spi-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen ShadowProtect Incremental Backup File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.