Hemsida : Filtillägg : .t13 Fil

.t13 Fil

Filtyp H&R Block 2013 Tax Return

Utvecklare H&R Block
Kategori Data filer
Format Binary

.T13 alternativnummer

Skattedeklaration skapad med H & R Block 2013 skattesoftware eller exporteras från H & R Block online; innehåller amerikanska federala skatteformulär för 2013; kan också innehålla statliga skatteformulär för en viss stat lagrar personuppgifter och skatteinformation som angivits av användaren.

Mer information

Slutförda avkastningar kan arkiveras elektroniskt direkt från mjukvaran. De kan också skrivas ut och skickas till lämpliga skattemyndigheter.

OBS! Tidigare versioner av H & R Blocks återbetalningssoftware heter "Hemma". Skatteavdrag som skapades med Hemma 2012 skapades med en .T12 filtillägg.

Program som öppnas T13 filer
Windows
H&R Block Tax Software
Macintosh
H&R Block Tax Software
WEB
H&R Block Online

Om T13 filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil t13-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen H&R Block 2013 Tax Return, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.