Hemsida : Filtillägg : .tbx Fil

.tbx Fil

Filtyp 1ArcGIS for Desktop Toolbox File

Utvecklare ESRI
Kategori Data filer
Format N/A

Vad är TBX file?

En TBX-fil innehåller en verktygslåda med ett eller flera skript eller "verktyg" som används för att utföra olika funktioner i ESRI ArcGIS for Desktop, ett GIS-kartprogram för Windows. Den kan användas för att utföra en mängd olika operationer, till exempel beräkning av statistik, buffertar och överlagring. TBX-filer kan innehålla systemverktygslådor förpackade med ArcGIS för skrivbord eller anpassade verktygslådor skapade av en användare.

Mer information

För att skapa en TBX-fil, navigera till geodatabasen (en datalagringsstruktur som används av ArcGIS för att hantera och redigera GIS-data) eller mapp i "Katalog" -fönstret där du vill skapa verktygsfältet, högerklicka på geodatabasen eller mappen och välj Ny → Verktygslåda. Du kan lämna standardnamnet som "Verktygslåda" eller ange ett nytt namn. Du kan också skapa en verktygslåda genom att klicka på verktygslådans ikon när du lagrar en ny modell i ModelBuilder.

Du kan bläddra i verktygen som sparas i verktygslådor genom att söka efter deras namn i fönstret "Sök" eller med "Katalog" eller "ArcToolbox" -fönstret. Några system TBX verktygslådor som följer med ArcGIS för skrivbordet är 3D Analyst Tools, Cartography Tools, Konverteringsverktyg, Datahanteringsverktyg, Geocoding Tools, Schematics Tools, Spatial Analyst Tools, och Tracking Analyst Tools.

TBX-filer är sparas som standard på följande plats:

C: \ Documents and Settings \ [användarnamn] \ Programdata \ ESRI \ ArcToolbox \ My Toolboxes

Program som öppnas TBX filer

Filtyp 2TermBase eXchange File

Utvecklare LISA
Kategori Data filer
Format XML

.TBX alternativnummer 2

En TBX-fil är en datafil som sparas i TermBase eXchange (TBX) -källan med öppen källkod, som används för att representera och utbyta terminologi (studien av termer och deras användning). Den innehåller terminologidata, som innehåller termer, ord och dialekter i XML-format. TBX-filer används för att göra terminologidatabaser lättare att distribuera och underhålla.

Mer information

TBX-filer används i första hand för att arkivera information i en termbase (databas innehållande terminologiinformation) eller utbyta information mellan system. TBX-filer kan importeras av en mängd olika datorstödda översättningsverktyg, till exempel memoQ translator pro, Wordfast Pro och JiveFusion.

OBS: TBX är en internationell standard och utvecklades av Localization Industry Standards Association (LISA) och publicerades 2008.

Program som öppnas TBX filer

Om TBX filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil tbx-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen TermBase eXchange File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.