Huvud : Filtillägg : .tdt Fil

.tdt Fil

Filtyp1FirstBreak Concrete Test File

Utvecklare LogicSphere
Kategori Data filer
Format Text

Vad är TDT file?

Fil som används av FirstBreak, ett program som tester styrkan i betongblandningar; innehåller provresultat från konkreta partier, inklusive batchreferens, datum, provprovstyrkor, nedgång, luftinnehåll och temperatur.

Mer information

TDT-filer används för att logga konkreta tester och ge input till FirstBreak statistiska analystester. De lagras i ett .CSV format.

Program som öppnas TDT filer
Windows
LogicSphere FirstBreak

Filtyp2Sim Tower Game File

Utvecklare Maxis
Kategori Spelfiler
Format N/A

.TDT alternativnummer 2

Arkiv skapad av Sim Tower: Det vertikala riket, en tornkonstruktion och hanteringssimulator; innehåller data om tornets gameplay, t.ex. bank, kontor, bio eller hotell inte menat att öppnas manuellt.

Mer information

OBS: Sim Tower utvecklades för Windows och Macintosh och släpptes 1994. Det underhålls inte längre. Om du vill öppna applikationen behöver du en DOS-emulator som DOSBox.

Program som öppnas TDT filer

Filtyp3AVCHD Thumbnail File

Utvecklare Sony and Panasonic
Kategori Video Files
Format N/A

.TDT alternativnummer 3

Miniatyrfilen skapad av Sony och Panasonic digitala videokameror; innehåller miniatyrbilder av inspelad video i AVCHD-format (Advanced Video Coding High Definition) visas i mappen när du ansluter videokameran till datorn; inte menat att öppnas manuellt.

Mer information

TDT-filer kan hittas tillsammans med .TID -filer i AVCHDTN-mappen, som hålls i AVCHD-mappen, som hålls i den privata mappen som finns i videokameran.

Allmänning TDT filnamn

THUMB.TDT - Endast namn på Sony / Panasonic TDT-filer.

Program som öppnas TDT filer
Windows
Appears in folders in window when connecting Sony/Panasonic camcorder or memory card to computer.
Macintosh
Appears in folders in window when connecting Sony/Panasonic camcorder or memory card to computer.

Filtyp4THOR Data Tree File

Utvecklare Daylight Chemical Information Systems
Kategori Data filer
Format Text

.TDT alternativnummer 4

THOR Data Tree (TDT) fil som används av THOR-Merlin, ett databasprogram som används för att lagra och hämta kemisk information; innehåller data som liknar en tesaurus som rör kemisk information och begrepp.

Mer information

TDT-filer används för att relatera information och överföra information mellan program som använder olika språk och termer. De lagras i ett vanligt textformat, men är inte lätt mänskliga läsbara på grund av deras anpassade syntax.

Program som öppnas TDT filer
Windows
Daylight THOR-Merlin System

Om TDT filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad filen med förlängningen *. är ansvarig för tdt och hur man öppnar den.

Filtypen THOR Data Tree File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av FileExt-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.