Hemsida : Filtillägg : .tlg Fil

.tlg Fil

Filtyp QuickBooks Transaction Log File

Utvecklare Intuit
Kategori Backup filer
Format Binary

.TLG alternativnummer

Loggfil skapad av QuickBooks, ett program som används för att spåra personliga och företagsekonomiska finanser; innehåller en logg över alla pågående obeställda transaktioner till en .QBW file; spårar dataändringar sedan senaste gången en korrekt säkerhetskopiering har skapats.

Mer information

Vid fel kan TLG-filer användas för att återställa data tillbaka till en giltig stat. Felaktigheter inkluderar anslutningsfel, programkrascher eller korruption i QBW-filer.

TLG-filer måste behållas i samma katalog som motsvarande QBW-filer. De heter med konventet [företagsnamn] .qbw.tlg.

Program som öppnas TLG filer
Windows
Intuit QuickBooks Pro
Macintosh
Intuit QuickBooks for Mac

Om TLG filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil tlg-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen QuickBooks Transaction Log File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.