Hemsida : Filtillägg : .wk4 Fil

.wk4 Fil

Filtyp Lotus 4 Worksheet

Utvecklare IBM
Kategori Data filer
Format Binary

.WK4 alternativnummer

Kalkylblad skapat av IBM Lotus 1-2-3 (v.4), ett kalkylprogram som ingår i Lotus SmartSuite; lagrar data i celler som är organiserade i rader och kolumner; varje cell kan lagra statisk data eller en formel som automatiskt uppdaterar värdet som visas i cellen.

Mer information

OBS! Tidigare versioner av Microsoft Excel kunde importera WK4-filer, men Excel 2007 och senare stöder inte WK4-formatet.

Program som öppnas WK4 filer
Windows
Gnumeric
Microsoft Excel
IBM Collaboration Solutions
Corel Quattro Pro
Lotus 1-2-3 WK4 File Converter
Linux
Gnumeric
Macintosh
Microsoft Excel for Mac
Lotus 1-2-3 WK4 File Converter

Om WK4 filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil wk4-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Lotus 4 Worksheet, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.