Programvara : Microsoft : Microsoft Excel for Mac

Microsoft Excel for Mac

Version
2016
Plattform
Licens Commercial

Programvaruöversikt

Huvudfunktioner

  • Branschstandard, allmänt använt kalkylarksprogram
  • Grundläggande och avancerad datahantering
  • PivotTables för sammanfattning av data
  • Stöd för stora dataset
  • Kan importera och exportera data i många olika format
  • Komplex matematisk formel stöd
  • Avancerat stöd för VBScript-skript
  • Sparklines för att upptäcka datatrender

Microsoft Excel för Mac är ett vanligt kalkylprogram som ingår i Microsoft Office-paketet. Det låter dig organisera, analysera, manipulera och visualisera data.

Excel för Mac ger arbetsböcker som delas av tabbade arbetsblad som kan redigeras oberoende. Innehållet i varje kalkylblad är ett rutnät av celler, som kan formateras på olika sätt. I Excel för Mac kan du utföra grundläggande uppgifter, till exempel sortera data och skapa enkla formler. Programmet levereras också med avancerade funktioner, som Sparklines för att upptäcka trender inom din data, VBScript-makroskription och PivotTables för att sammanfatta dina data. Excel för Mac sparar arbetsböcker i Office Open XML (OOXML) .XLSX format, medan det fortfarande stödjer det äldre .XLS formatet.

Kalkylbladsprogrammet innehåller tusentals onlinemallar som är tillgängliga för nedladdning inom användargränssnitt. Detta ger användarna många olika alternativ för formatering, formatering och matematisk beräkning, vilket gör det möjligt för dem att fokusera på data istället för omfattande tid vid presentation. Till exempel kan finansiella mallar hämtas av hemma eller företagsanvändare för att spåra inkomst, kostnader och transaktioner, samt för att automatiskt generera sammanfattande diagram. Excel för Mac ger också rika verktyg för att visualisera data som stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram och scatter-diagram, samt mer komplexa för mer djupgående analys.

Excel för Mac är en Bra program för att hantera dina data. Det tillhandahåller avancerade dataanalys och analysverktyg och är ett branschstandard kalkylprogram. Microsoft Excel för Mac är ett utmärkt val för att organisera, analysera, manipulera och visualisera dina data.

Uppdaterad: 11 november 2015

▶ Primär filtillägg

.xlsx – Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

▶ Andra filtillägg används Microsoft Excel for Mac 2016

Stödda filtyper
.THMX Office 2007 Theme File
.DQY Excel Query File
.TSV Tab Separated Values File
.UDF Excel User Defined Function
.UDCX Universal Data Connection File
.XLSB Excel Binary Spreadsheet
.XLAM Excel Open XML Macro-Enabled Add-In
.XLR Works Spreadsheet
.XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
.MHTML MIME HTML File
.ODC Office Data Connection File
.ODS OpenDocument Spreadsheet
.XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
.EFTX Office 2007 Theme Effect File
.PRN Lotus 1-2-3 Formatted Text File
.CSV Comma Separated Values File
.CRTX Office 2007 Chart Template File
.MHT MHTML Web Archive
.XLB Excel Toolbars File
.XLV Excel Visual Basic Module
.XLM Excel Macro
.XL Excel Spreadsheet
.XLL Excel Add-In File
.XLW Excel Workspace File
.XLK Excel Backup File
.XLC Excel Chart
.XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
.XLA Excel Add-In File
.SLK Symbolic Link File
.XML XML File
.XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
.XLS Excel Spreadsheet
.XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
.XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
.XLT Excel Template
Ytterligare relaterade filformat
.GRA Microsoft Graph File
.WKS Lotus 1-2-3 Spreadsheet
.WKS Works Spreadsheet
.DIF Data Interchange Format
.WK4 Lotus 4 Worksheet
.DBF Database File
.DOC Microsoft Word Document
.TXT Plain Text File
.DATA Analysis Studio Offline Data File
.DEX Excel Spreadsheet
.WK1 Lotus Worksheet
.IIF Intuit Interchange Format File
.HTM Hypertext Markup Language File
.RDF Report Definition File
.OLB OLE Object Library
.RLE Run Length Encoded Bitmap
.SKV Semicolon Separated Values File
.TDL Tab Delineated Format File
.TAB Tab Separated Data File
.RELS Open Office XML Relationships File
.XLW Excel Workbook
.WK2 Lotus 2 Worksheet
.WK5 Lotus 5 Worksheet
.WK3 Lotus 3 Worksheet
.WQ1 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
.IQY Internet Query