Hemsida : Filtillägg : .xdp Fil

.xdp Fil

Filtyp XML Data Package

Utvecklare Adobe Systems
Kategori Data filer
Format XML

.XDP alternativnummer

XML-fil skapad i XML-datapaketformatet, ett filformat som utvecklats av Adobe Systems för att förpacka PDF-data till XML-filer. innehåller hela PDF-dokument innehållet inklusive formulär och mall data; kan också innehålla teckenkodade sektioner för binär innehåll.

Mer information

Med XDP-formatet kan en PDF-fil transformeras till XML och tillbaka till en PDF utan att förlora information. Det gör det också möjligt för alla XML-program att läsa PDF-data.

XDP-filer stöds av Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe LiveCycle och andra Adobe-program.

Program som öppnas XDP filer
Windows
Adobe Acrobat
Adobe Reader
Linux
Adobe Acrobat
Adobe Reader
Adobe LiveCycle ES4
Macintosh
Adobe Acrobat
Adobe Reader

Om XDP filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil xdp-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen XML Data Package, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.