Hemsida : Filtillägg : .xv3 Fil

.xv3 Fil

Filtyp Lattice XVL Geometry File

Utvecklare Lattice Technology
Kategori CAD-filer
Format Binary

.XV3 alternativnummer

Fil skapad av Lattice Technology-program, som används för att skapa Digital Mock Up (DMU) dokumentation av 3D-modeller; innehåller en modell, inklusive dess tredimensionella geometri och utseende; brukade spara och ladda 3D-designdata.

Mer information

XV3-filer lagras i ett mycket komprimerat format. Därför är de lämpliga för införande i CAD-dokument och annan 3D-modelldokumentation.

XV3-filer kan ses i XVL Player, vilket är en plug-in för webbläsare.

OBS : XV3-filer lagras med formatet Lattice Technology XVL (eXtensible Virtual World Description Language), vilket är ett XML-baserat format som används för att komprimera och utbyta 3D-modeller.

Program som öppnas XV3 filer
Windows
Adobe Acrobat
Lattice Technology XVL Studio
Linux
Adobe Acrobat
Macintosh
Adobe Acrobat

Om XV3 filer

Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vad en fil xv3-tillägget är och hur man öppnar den.

Filtypen Lattice XVL Geometry File, beskrivningar av program för Mac, Windows, Linux, Android och iOS som är listade på den här sidan, undersöktes individuellt och verifierades av OppnaInfo-kommandot. Vi strävar efter 100% noggrannhet och publicerar bara information om de filformat som vi testat och testat.